Pravila Nagradnog natječaja 'Isprobajte snagu seruma'

Čestitamo dobitnicima i svima zahvaljujemo na sudjelovanju! 

Dobitnici "Isprobajte snagu seruma" nagradnog natječaja su: 

1. Petra Dražić

2. Krešimir Miljakić

3. Iva Grbavac

4. Dragana Busija Radinić

5. Laura Maria Večković

Dobitnici su dužni poslati svoje kontakt podatke putem web kontakt obrasca na Eucerin službenoj stranici ili u inbox Eucerin Hrvatska Facebook u roku 7 dana od proglašenja. Podaci trebaju uključivati: ime, prezime, adresu stanovanja, grad, poštanski broj, kontakt broj.

 

Članak 1.

Nagradni natječaj pod nazivom 'Isprobajte snagu seruma' (dalje u tekstu: „Natječaj“) priređuje Beiersdorf d.o.o., MB: 01473042, OIB: 57315927742, Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb  (dalje u tekstu: „Priređivač“). Natječaj se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Eucerin od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina. Nagradni natječaj komunicira se putem službene Eucerin web stranice, Facebook i Instagram stranice. Sudionici se na Natječaj prijavljuju ispunjavanjem sljedećih uvjeta:

- putem kontakt obrasca na www.eucerin.hr odgovorom na Nagradno pitanje: "Kada ste se zadnji put osjećali snažno?"

- poruka sudionika/ice ne smije sadržavati nasilničke, rasističke, uvredljive izjave ili napade ili jezike mržnje

- poruka sudionika/ice mora glasiti na točno i puno ime i prezime osobe koja se prijavljuje na Nagradni natječaj

Natječaj traje od 23.11.2022. do 21.12.2022. u 23:59.

Članak 3.

Nagradni fond čini sveukupno 5x Eucerin set od kojih svaki uključuje: 

1. Eucerin Hyaluron-Filler korigirajući serum, 30ml

2. Eucerin Hyaluron-Filler hidratantni booster, 30ml

3. Eucerin Hyaluron-Filler Vitamin C booster, 8ml

4. Eucerin Anti-Pigment Skin Perfecting serum, 30ml

Stručni žiri sudjeluje u odabiru 5 dobitnika/ica po principu odabira najboljih i najinspirativnijih odgovora koji budu zaprimljeni putem kontakt obrasca na www.eucerin.hr u periodu od 23.11. do 21.12.2022. Dobitnici nagrada bit će objavljeni na www.eucerin.hr dana 27.12.2022.

Nakon objave dobitnika, isti je dužan poslati svoje kontakt podatke putem web kontakt obrasca na Eucerin službenoj stranici ili u inbox Eucerin Hrvatska Facebook u roku 7 dana od proglašenja. Podaci trebaju uključivati: ime, prezime, adresu stanovanja, grad, poštanski broj, kontakt broj.

Voditelj zbirke osobnih podataka dobitnika bit će Priređivač, a podaci će se upotrijebiti isključivo za slanje pošiljke. Nagradni fond šalje se na adrese dobitnika unutar 90 dana od završetka natječaja.

Članak 4.

Svaki Sudionik se za Natječaj može prijaviti neograničen broj puta, ali nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 5.


U Natječaju nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.

Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto navedenog. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema Dobitniku.

Članak 8.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Natječaj se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Natječaja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.eucerin.hr

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Natječaj, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 10.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ovog Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Dana 22.11.2022. u Zagrebu