eucerin newsletter

Pravila nagradne igre „Prijavite se na Eucerin newsletter i osvojite nagradu“

0 min čitanja
Prikaži više

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Prijavite se na Eucerin newsletter i osvojite nagradu“ (dalje u tekstu: „Nagradna igra“) Beiersdorf d.o.o., MB: 01473042, OIB: 57315927742, Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb  (dalje u tekstu: „Priređivač“). Nagradna igra se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Eucerin od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina. Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Nagradnoj igri prijavom na Eucerin newsletter putem internetske stranice https://www.eucerin.hr/meta-stranice/newsletter u razdoblju od 10.10.2023. do 30.9.2024. Svaka osoba, koja prema ovom članku ima pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri koja izvrši prijavu sukladno Pravilima Nagradne igre smatra se sudionikom u Nagradnoj igri (dalje u tekstu: „Sudionik“).

Članak 3.
Svaki mjesec dva pretplatnika Eucerin newslettera osvajaju nagradu. Pretplatnici koji nisu odabrani ulaze u izbor pri sljedećem odabiru. Uvjet za sudjelovanje u Nagradnoj igri je prijava na Eucerin newsletter.

Dobitnici će biti odjavljeni do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Nakon objave dobitnika na Eucerin internetskoj stranici www.eucerin.hr, isti su dužni poslati svoje kontakt podatke (ime, prezime, adresa, kontakt broj) u roku od 8 dana od proglašenja. Podatke je moguće poslati u inbox Eucerin Facebook stranice https://www.facebook.com/EucerinHrvatska, direkt Eucerin Instagram profila https://www.instagram.com/eucerinhrvatska/ ili putem korisničkog obrasca https://www.eucerin.hr/meta-stranice/contact. Voditelj zbirke osobnih podataka bit će Priređivač, a podaci će se upotrijebiti isključivo za izvlačenje i objavu dobitnika.

Članak 4.
Svaki Sudionik samo se jednom može prijaviti na Eucerin newsletter.

Članak 5.
U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.
Nagrade: 24 x Eucerin poklon paket koji uključuje Eucerin pH5 losion, Eucerin Hyaluron-Filler dnevnu kremu SPF 30 i Eucerin DermatoCLEAN [HYALURON] gel za čišćenje. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.685,28 eura (12.697,74 kn).

Članak 7.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od nagrada navedenih u članku 6. ili u količinama, odnosno vrijednosti većim od onih koje su navedene u ovim Pravilima. U izvanrednim situacijama, Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto nekog od navedenih proizvoda. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 8.
Dobitnike Nagradne igre biramo nasumičnim odabirom preko www.random.org stranice pred tročlanom komisijom. U slučaju da se dobitnik ne javi u roku od 8 dana, nagrada se smatra neiskorištenom.

Članak 9.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema Dobitniku.

Članak 10.
Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem internetske stranice www.eucerin.hr prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre kako je ovim Pravilima specificirano, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti kako je definirano na Internet stranici www.eucerin.hr. Za vrijeme trajanja Nagradne igre prikupljeni podaci se mogu koristiti u marketinške svrhe (slanje promidžbenih, reklamnih ili promotivnih materijala te informiranje o novostima u ponudi, akcijama ili pogodnostima Priređivača), a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravila privatnosti uz prethodnu izričitu suglasnost Sudionika. Osobni podaci Sudionika prikupljeni prihvatom ovih Pravila, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti koristit će se do dovršetka Nagradne igre. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime može objaviti i koristiti od strane Priređivača Nagradne igre bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu s ciljem promidžbe proizvoda Priređivača. 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će Osobne podatke Sudionika pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: „OUZP“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internetskoj stranici www.eucerin.hr. Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti pristup, promjenu ili ispravak već danih Osobnih podataka i/ili zatražiti ograničavanje ili prestanak daljnje obrade Osobnih podataka za sudjelovanje u Promociji kao i u marketinške svrhe, kao i prigovoriti obradi Osobnih podataka i zatražiti prenosivost Osobnih podataka, a sve obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Beiersdorf d.o.o., Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb ili na bdfcroatia@beiersdorf.com

Sudionik također ima pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Članak 11.
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.eucerin.hr. U slučaju da se u Nagradnoj igri ne prijavi dovoljan broj Sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradnu igru, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 12.
Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 13.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


KLASA: UP/I-460-02/23-01/403
URBROJ: 513-07-21-01-23-3
Zagreb, 5. listopada 2023.     

Vrijednosti našeg brenda

Pioniri u njezi kože

Pružamo holistički dermo-kozmetički pristup kako bismo zaštitili vašu kožu, održali ju zdravom i sjajnom.

Preporuke dermatologa

Surađujemo s vodećim partnerima - dermatolozima i ljekarnicima diljem svijeta na stvaranju inovativnih i učinkovitih preparata za njegu kože kojima mogu vjerovati i preporučiti.

Posvećenost inovacijama

Više od 100 godina, posvetili smo se istraživanju i inovacijama na području znanosti o koži. Vjerujemo u stvaranje aktivnih sastojaka i umirujućih formula s visokom podnošljivošću koje vam pomažu da kvalitetnije živite svoj život iz dana u dan.