Newsletter nagradna igra

Prijavom na newsletter svaki mjesec imate priliku osvojiti Eucerin poklon paket.

Pravila nagradne igre „Prijavi se na newsletter i osvoji nagradu“ (dalje u tekstu: „Pravila“)

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Prijavi se na newsletter i osvoji nagradu“ (dalje u tekstu: „Nagradna igra“) Beiersdorf d.o.o., MB: 01473042, OIB: 57315927742, Križna 18, 10000 Zagreb  (dalje u tekstu: „Priređivač“).
Nagradna igra se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Eucerin od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina. 
Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Nagradnoj igri putem internetske stranice www.eucerin.hr u razdoblju od 10.4.2019. do 31.12.2019.
Svaka osoba, koja prema ovom članku ima pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri koja izvrši prijavu sukladno Pravilima Nagradne igre smatra se sudionikom u Nagradnoj igri (dalje u tekstu: „Sudionik“).

Članak 3.

Svaki mjesec jedan pretplatnik newslettera osvaja nagradu.
Pretplatnici koji nisu odabrani ulaze u izbor pri sljedećem odabiru.
Uvjet za sudjelovanje je prijava na Eucerin newsletter.
Nakon objave dobitnika, isti su dužni poslati svoje kontakt podatke u inbox Eucerin Hrvatska Facebook fan stranice u roku od 8 dana od proglašenja, s naznakom „Eucerin newsletter“ ili putem kontakt obrasca .
Voditelj zbirke osobnih podataka bit će Priređivač, a podaci će se upotrijebiti isključivo za izvlačenje i objavu dobitnika.

Članak 4.

Svaki Sudionik se za Nagradnu igru može prijaviti neograničen broj puta, ali nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 5.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.

Nagrade:
9 x poklon paket Eucerin proizvoda. Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 4,075.61 kn

Članak 7.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od nagrada navedenih u članku 6. ili u količinama, odnosno vrijednosti većim od onih koje su navedene u ovim Pravilima. U izvanrednim situacijama, Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto nekog od navedenih proizvoda. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 8.

Dobitnike Nagradne igre biramo nasumičnim odabirom preko www.random.org stranice pred tročlanom komisijom. 
U slučaju da se dobitnik ne javi u roku od 8 dana, nagrada se prenosi na prvog sljedećeg dobitnika.

Članak 9.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema Dobitniku.

Članak 10.

Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem internetske stranice www.eucerin.hr prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradne igre kako je ovim Pravilima specificirano, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.eucerin.hr.  Za vrijeme trajanja Nagradne igre prikupljeni podaci se mogu koristiti u marketinške svrhe (slanje promidžbenih, reklamnih ili promotivnih materijala te informiranje o novostima u ponudi, akcijama ili pogodnostima Priređivača), a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravila privatnosti uz prethodnu izričitu suglasnost Sudionika. Osobni podaci Sudionika prikupljeni prihvatom ovih Pravila, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti koristit će se do dovršetka Nagradne igre. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime može objaviti i koristiti od strane Priređivača Nagradne igre bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu s ciljem promidžbe proizvoda Priređivača.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradne igre obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će pažljivo postupati i čuvati prikupljene osobne podatke, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.eucerin.hr.
Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti promjenu ili ispravak već danih osobnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka za sudjelovanje u Nagradnoj igri, odnosno za korištenje u marketinške svrhe obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Križna 18, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu info@beiersdorf.hr.

Članak 11.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.eucerin.hr
U slučaju da se u Nagradnoj igri ne prijavi dovoljan broj Sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradnu igru, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/19-01/184

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 05. travnja 2019.

Newsletter

Za primanje najnovijih Eucerin vijesti, molimo da ispunite sljedeća polja za pretplatu na naš newsletter.