Postani pretplatnik Eucerin newslettera i osvoji nagradu

Prijavi se na newsletter i osvoji nagradu!

Želite na vrijeme saznati sve Eucerin novosti i osvojiti bogate nagrade? Prijavom na Eucerin newsletter prvi čitajte odabrane teme i osvajajte nagrade! 

Postanite pretplatnik Eucerin newslettera i tako među prvima saznajte sve Eucerin novosti, promotivne ponude i akcije, prijavite se za testiranje Eucerin njege, pročitajte korisne savjete i informacije te pronađite odgovarajuće proizvode uz koje će vaša koža ponovno zablistati. 

 

 

Kako do nagrade?

Eucerin samo pretplatnicima newslettera svaki mjesec pruža mogućnost osvajanja bogatog Eucerin poklona. Sve što trebate učiniti je odgovoriti na nagradno pitanje koje ćete pronaći u dnu newslettera. Svaki mjesec je prilika za osvajanje drugog vrhunskog Eucerin preparata!

Postanite pretplatnik već danas i osvojite nagradu.

Eucerin newsletter nagradni natječaj

Pravila nagradnog natječaja

Članak 1.
Nagradni natječaj pod nazivom „Prijavi se na newsletter i osvoji nagradu“ (dalje u tekstu: „Natječaj“) priređuje Beiersdorf d.o.o., MB: 01473042, OIB: 57315927742, Križna 18, 10 000 Zagreb  (dalje u tekstu: „Priređivač“). Natječaj se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Eucerin od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje su pretplatnici Eucerin newslettera https://www.eucerin.hr/meta-stranice/newsletter. Sudionici se na Natječaj prijavljuju odgovaranjem na pitanje postavljeno unutar Eucerin newslettera. Natječaj traje od 01.03.2020. do 31.12.2020.

Članak 3.
Svaki mjesec jedan pretplatnik Eucerin newslettera s najkreativnijim odgovorom osvaja Eucerin nagradu.

Dobitnici se objavljuju putem newslettera. Nakon objave dobitnika, isti je dužan poslati svoje kontakt podatke u inbox Eucerin Hrvatska Facebook fan stranice u roku od 8 dana od proglašenja, s naznakom „Eucerin newsletter“ https://www.facebook.com/EucerinHrvatska/ ili putem kontakt obrasca na Eucerin internetskoj stranici https://www.eucerin.hr/meta-stranice/contact. U slučaju da se dobitnik ne javi u roku od 8 dana od dana proglašenja, nagrada se prenosi na prvog sljedećeg dobitnika.

Voditelj zbirke osobnih podataka bit će Priređivač, a podaci će se upotrijebiti isključivo za izvlačenje i objavu dobitnika.

Članak 4.
Svaki Sudionik se za Natječaj može prijaviti neograničen broj puta, ali nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 5.
U Natječaju nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.
Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto navedenog. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 7.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema Dobitniku.

Članak 8.
Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno prijavom putem Eucerin newslettera prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Natječaja kako je ovim Pravilima specificirano, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.eucerin.hr.  Za vrijeme trajanja Natječaja prikupljeni podaci se mogu koristiti u marketinške svrhe (slanje promidžbenih, reklamnih ili promotivnih materijala te informiranje o novostima u ponudi, akcijama ili pogodnostima Priređivača), a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravila privatnosti uz prethodnu izričitu suglasnost Sudionika. Osobni podaci Sudionika prikupljeni prihvatom ovih Pravila, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti koristit će se do dovršetka Natječaja. Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime može objaviti i koristiti od strane Priređivača Natječaja bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu s ciljem promidžbe proizvoda Priređivača.

Osobni podaci Sudionika će biti pohranjeni samo na onoliko vremena koliko je potrebno da se provede Natječaj te će se podaci o Dobitnicima čuvati još 11 godina sukladno relevantnim odredbama Zakona o računovodstvu. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se Osobni podaci sudionika u Natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će Osobne podatke Sudionika pažljivo čuvati, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: „OUZP“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.eucerin.hr.

Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti promjenu ili ispravak već danih osobnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka za sudjelovanje u Natječaju, odnosno za korištenje u marketinške svrhe obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Križna 18, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu info@beiersdorf.hr.

Članak 9.
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Natječaj se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Natječaja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.eucerin.hr

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Natječaj, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 10.
Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 11.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ovog Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Newsletter

Za primanje najnovijih Eucerin vijesti, molimo da ispunite sljedeća polja za pretplatu na naš newsletter.

 

Kožne indikacije