POPIS DOBITNIKA

Popis dobitnika uključuje:

  1. Valentina Miško
  2. Ružica Herceg
  3. Milena Kramer
  4. Katarina Cerovečki Jurman
  5. Ivana Silvar

 

Nakon objave dobitnika, isti je dužan/na poslati svoje kontakt podatke putem web kontakt obrasca na Eucerin službenoj stranici ili u inbox Eucerin Hrvatska Facebook ili Instagram Direct u roku od 7 dana od proglašenja. Podatci trebaju uključivati: ime, prezime, adresu stanovanja, grad, poštanski broj, kontakt.

Pravila Nagradnog natječaja 'Osvoji Hyaluron-Filler + Elasticity noćnu njegu'

Članak 1.

Nagradni natječaj pod nazivom 'Osvoji Hyaluron-Filler + Elasticity noćnu njegu' (dalje u tekstu: „Natječaj“) priređuje Beiersdorf d.o.o., MB: 01473042, OIB: 57315927742, Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb  (dalje u tekstu: „Priređivač“). Natječaj se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Eucerin od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina. Nagradni natječaj komunicira se putem službene Eucerin web stranice i Facebook stranice. Sudionici se na Natječaj prijavljuju ispunjavanjem sljedećih uvjeta:

ukoliko  u periodu od 14.11. do 30.11.2022. unutar Facebook objave vezanoj uz Natječaj u komentarima sudjeluju na način:

- podijele u komentarima jednu vrijednu životnu lekciju koju su naučili i označe jednu osobu.
- ukoliko komentar osobe ne sadržava nasilničke, rasističke, uvredljive izjave ili napade ili jezike mržnje.

Natječaj traje od 14.11.2022. do 30.11.2022. u 23:59.

Članak 3.

Nagradni fond za Natječaj čini sveukupno 5 preparata Eucerin njege za kožu lica:

1. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity noćna njega, 50 ml

Nagrađujemo 5 osoba koje zadovolje kriterije određene člankom 2. Stručni žiri sudjeluje u odabiru dobitnika po principu 5 Facebook dobitnik/ica. Dobitnici nagrada biti će ažurno objavljeni na www.eucerin.hr u periodu nakon proglašenja, točnije 01.12.2022. te komunicirani putem Facebook stranice.

Nakon objave dobitnika, isti je dužan poslati svoje kontakt podatke u putem web kontakt obrasca na Eucerin službenoj stranici ili u inbox Eucerin Hrvatska Facebook u roku od 7 dana od proglašenja. Podatci trebaju uključivati: ime, prezime, adresu stanovanja, grad, poštanski broj, kontakt.

Voditelj zbirke osobnih podataka dobitnika bit će Priređivač, a podaci će se upotrijebiti isključivo za slanje pošiljke. Nagradni fond šalje se na adrese dobitnika unutar 90 dana od završetka natječaja.

Članak 4.

Svaki Sudionik se za Natječaj može prijaviti neograničen broj puta, ali nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 5.


U Natječaju nemaju pravo sudjelovati radnici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 6.

Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto navedenog. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Natječaja prema Dobitniku.

Članak 8.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Natječaj se može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Natječaja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.eucerin.hr

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Natječaj, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 10.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ovog Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.