Pravila nagradnog natječaja "Eucerin 120 godina njege kože"

Članak 1: PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Eucerin 120 godina njege kože” je (dalje u tekstu: „Nagradni natječaj“) Beiersdorf d.o.o., Križna 18, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj se priređuje s ciljem promidžbe proizvoda Eucerin od strane Priređivača, na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima. Nagradni natječaj traje od 15.10.2020. do 15.11.2020.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Nagradni natječaj provodi se putem službene Eucerin internetske stranice https://www.eucerin.hr/

Članak 4: NAGRADNI FOND

12X Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D serum + Jade Roller za lice

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihovih užih obitelji.

Svaki Sudionik se za Nagradni natječaj može prijaviti neograničen broj puta, ali nagradu može osvojiti samo jednom, neovisno o iznosu koji je potrošio.

Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je kupiti Eucerin njegu u minimalnom iznosu od 300 kn te se prijaviti na Eucerin internetskoj stranici https://www.eucerin.hr/ putem e-mail obrasca koji mora sadržavati sljedeće stavke: dokaz o kupovini s vidljivim potrošenim iznosom na Eucerin njegu po želji (fotografija ili scan računa), ime, prezime, adresu i kontakt broj te osobno napisanu čestitku povodom 120 godina postojanja branda Eucerin. U obzir dolaze računi za kupljenu Eucerin njegu u ljekarnama, drogerijama s odjelom bezreceptnih lijekova i online, na teritoriju Republike Hrvatske.

Sudionici temeljem prijave učinjene sukladno ovom članku mogu osvojiti jednu od 12 Eucerin nagrade i to kako slijedi:

12X Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D serum + Jade Roller za lice

Članak 7: ODABIR DOBITNIKA

Izvlačenje sretnih Dobitnika Nagrada održat će se 16.11.2020. godine uz prisustvo tročlane komisije koja će odabrati 12 najkreativnijih čestitke povodom Eucerin 120 godina njege kože.

Imena dobitnika bit će objavljena 17.11.2020. do 17:00 h na Eucerin Hrvatska službenoj internetskoj stranici https://www.eucerin.hr/

Članak 8: DOSTAVA NAGRADA

Dobitnicima će nagrada biti poslana dostavnom službom. Rok za dostavu nagrade je 90 dana od dana proglašenja.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od nagrada navedenih u članku 4 ili u količinama, odnosno vrijednosti većim od onih koje su navedene u ovim Pravilima. U izvanrednim situacijama, Priređivač ima pravo poslati zamjenski proizvod umjesto nekog od navedenih proizvoda. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Članak 10: POGREŠKE I NEPOTPUNE PRIJAVE

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradni natječaj može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema Sudionicima. Sudionici će o otkazu, prekidu ili mirovanju Nagradnog natječaja biti obaviješteni na službenoj Eucerin Hrvatska internetskoj stranici https://www.eucerin.hr/. U slučaju da se u Nagradnom natječaju ne prijavi dovoljan broj Sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnom natječaju sudjelovalo Sudionika. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj, odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Članak 11: OSOBNI PODACI

Sudionici u Nagradnom natječaju sudjelovanjem, odnosno prijavom prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja Nagradnog natječaja kako je ovim Pravilima specificirano, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.eucerin.hr. Za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja prikupljeni podaci se mogu koristiti u marketinške svrhe (slanje promidžbenih, reklamnih ili promotivnih materijala te informiranje o novostima u ponudi, akcijama ili pogodnostima Priređivača), a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravila privatnosti uz prethodnu izričitu suglasnost Sudionika. Osobni podaci Sudionika prikupljeni prihvatom ovih Pravila, a sve sukladno Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti koristit će se do dovršetka Nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime može objaviti i koristiti od strane Priređivača Nagradnog natječaja bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu s ciljem promidžbe proizvoda Priređivača. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u Nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Priređivač će pažljivo postupati i čuvati prikupljene osobne podatke, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim odgovarajućim propisima te Pravilima privatnosti kako je definirano na internet stranici www.eucerin.hr. Sudionik u svakom trenutku može povući svoj pristanak, zatražiti promjenu ili ispravak već danih osobnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, odnosno za korištenje u marketinške svrhe obavještavanjem Priređivača pisanom obavijesti dostavljenom na adresu Križna 18, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu info@beiersdorf.hr.

Članak 12: PRIHVAĆANJE PRAVA I OBVEZA

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

 

Zagreb, 14. listopad 2020.

Newsletter

Za primanje najnovijih Eucerin vijesti, molimo da ispunite sljedeća polja za pretplatu na naš newsletter.

 

Kožne indikacije